Have a question?
Message sent Close

QUY TRÌNH XIN NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CPE, TESOL

 

Học viên gửi đề nghị cấp chứng chỉ theo LINK sau: https://westcliff.jotform.com/220728401153951

  1. Học viên điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu trong form GRADUATION PACKET rồi bấm SUBMIT.
  2. Westcliff sẽ xử lý hồ sơ và gửi chứng chỉ (SOFT COPY) trực tiếp cho học viên theo email học viên đăng ký trong form trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của học viên.
  3. Trường hợp học viên yêu cầu nhận thêm bản in giấy (PHYSICAL COPY) thì học viên sẽ viết thư cho Westcliff theo email Westcliff đã gửi và cc cho Premier theo email premiertesol@westcliff.edu.
  4.  Học viên sẽ đến Premier để nhận bản in giấy (PHYSICAL COPY) trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu.
  5. Lệ phí: 721.000 vnđ.
Chat Facebook Chat Zalo Hotline 02862716655