Chất lượng đào tạo đặt lên hàng đầu, Anh ngữ Thượng Đỉnh luôn mang đến cho học viên phương pháp hiệu quả để đạt thành tích và kết quả cao.
Tại Premier:

 • Học viên được tư vấn đầy đủ về chương trình học, bằng cấp, chứng chỉ quốc tế: TOEFL iBT, IELTS,  CPE, ABE, TESOL, SAT
 • Học viên được “take care” kỹ lưỡng:
  • Mỗi tuần đều có lịch kèm miễn phí với giáo viên về ngữ pháp, cấu trúc câu, viết luận.
  • Mỗi tuần đều có lịch kèm speaking, listening với giáo viên bản xứ (người Mỹ).
  • Mỗi tuần đều có lịch kèm về giọng chuẩn và chuẩn âm với giáo viên người bản xứ (người Mỹ).
  • Chương trình học bù cho học viên đi công tác.
  • Học viên được học lại miễn phí nếu có kết quả chưa đạt loại Khá, Giỏi (70% hoặc 75% trở lên).
  • Chương trình tham vấn với giáo viên về các kỳ thi quốc tế, tài liệu ôn tập, kỹ năng làm bài.