THE PREMIER ENGLISH PROGRAM – CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ NGOẠI HẠNG HỢP TÁC QUỐC TẾ – ĐÃ TỪNG DẠY TẠI NHIỀU ĐẠI HỌC HOA KỲ VÀ TRÊN THẾ GIỚI.

Một bằng chứng cao cấp về các lĩnh vực VIẾT (Luận văn & Chuyên đề cao cấp), NÓI (Phản ứng bản ngữ và giọng Mỹ chuẩn), THUYẾT TRÌNH (chuyên nghiệp), NGHE (Thành thạo), NGỮ VỰNG (Dồi dào), ĐỌC (Chính xác) ở trình độ cao cấp.

The-Premier-Program
Chat Facebook Chat Zalo Hotline 02862716655