Thầy Phạm Đức Hạnh

Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Anh trường ĐH Sư Phạm TP.HCM – Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Chứng nhận GV tâm huyết giáo dục nhiều năm liền

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh từ năm 1980.

Từ năm 1995 đến nay: giảng dạy tại Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School).

Trên 25 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh.

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)