Chúc mừng học viên Phạm Ngọc Đăng Tâm đã xuất sắc đạt SAT 1540/1600

Ngày 24 tháng 08 năm 2023, Học viên Outeref Premier Phạm Ngọc Đăng Tâm đã xuất sắc đạt được SAT 1540/1600

Phạm Ngọc Đăng Tâm đang là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa TP.HCM với những thành tích ấn tượng trong Tiếng Anh và hoạt động cộng đồng:

– Co-founder và Chủ nhiệm của dự án The Iris Project trực thuộc Đoàn trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa – là một dự án hướng đến giáo dục về tâm sinh lý nữ sinh trong địa bàn trường và TP.HCM nói chung.

– Thủ khoa CPE khoá thi tháng 8/2022.

– IELTS: 8.5 vào Tháng 12/2022.