Thầy Nick Barret

– 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh, Toán Học và các lớp Luyện Thi Chứng Chỉ Anh Ngữ Quốc Tế tại Việt Nam.
– Kinh nghiệm giảng dạy học viên ở mọi độ tuổi từ mầm non đến người lao động có chuyên môn cao.
– Kinh nghiệm giảng dạy học viên ở mọi trình độ (Beginner to Advanced).
– Cử nhân khoa học ngành Kinh Tế Học và Toán Học trường ĐH Massachusettes (University of Massachusettes).
– Chứng chỉ CELTA.
– Nhà cố vấn, diễn giả và MC.

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)