Thầy Nguyễn Minh Tuấn

– Cử nhân khoa Quan Hệ Quốc Tế ĐH Ngoại Ngữ & Tin Học TP.HCM (HUFLIT).

– Đã từng tham gia các khóa học của ĐH Princeton, ĐH Brown, ĐH Stanford.

– Hiện là Giáo viên tại Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School).

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)