Have a question?
Message sent Close

Thầy John Randall Smith

– Cử nhân chuyên ngành nghiên cứu Lịch Sử và Latin của St.Michael’s College, Winooski, Vermont, Hoa Kỳ.
– 1979-1981: Chuyên viên quan hệ kinh doanh của công ty Health Plans, Inc, New York City, NY, USA.
– 1981-1987: Giám đốc bộ phận nghiên cứu công ty bảo hiểm Amalgamed, New York City, NY, USA.
– 1988-1989: Chuyên viên tư vấn bộ phận tự động hóa của Liên Hiệp Quốc tại New York City, NY, USA.
– 1989-1992: Tổng Giám Đốc công ty JACOM, New York City, NY, USA.
– 1992-1994: Trưởng bộ phận xử lý dữ liệu trực thuộc VP chuyển tiếp Liên Hiệp Quốc (UNTAC) tại Phnom Penh, Campuchia.
– 1994-1995: Đại diện cao cấp của các công ty: Thương mại & Kỹ thuật Global Marine, Bangkok, Thái Lan; Công ty phát triển GEB, Phnom Penh, Campuchia.
– 1995-1999: Giám đốc khu vực, công ty sản phẩm dinh dưỡng America’s Best, TP.HCM.
– 1999-2003: Giám đốc khu vực Đông Dương công ty Eastman Kodak, Việt Nam.
– 2003-2005: Giám đốc Marketing bệnh viện Pháp Việt, TP.HCM.
– Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại các tổ chức giáo dục:

    • The London School 100% Native Teachers.
    • Super Youth Language School.

– Hiện là Giáo viên tại Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School).

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)

Chat Facebook Chat Zalo Hotline 02862716655