Thầy Hồ Đình Viễn

– Thạc sĩ Giảng dạy Tiếng Anh của ĐH Victoria tại Úc.

– Bảng điểm TOIEC 960.

– Kinh nghiệm giảng dạy từ năm 1995, đã từng dạy Tiếng Anh tại các trường ĐH nổi tiếng tại TP.HCM.

– Trưởng phòng TOEIC của Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School).

– Từ 2010 đến nay: giảng dạy tại Trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School).

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)