Thầy David Andrew Anthony

– Trên 2.000 giờ đào tạo kỹ năng giảng dạy trên lớp học.
– Trên 3.000 giờ kinh nghiệm giảng dạy TESOL, chuyên về giảng dạy IELTS.
– Cử nhân khoa học ngành Công Nghệ Thông Tin trường ĐH Quinnipiac (Quinnipiac University, New Haven, Connecticut).
– Chứng chỉ TEFL/TESL trường Đại Học New York. (University of New York, Westchester Community, Valhalla, New York).

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)