Cô Võ Bảo Trân

Thạc sỹ TESOL (MA TESOL) trường ĐH Westcliff (Westcliff University, Irvine, CA, USA)

Cử nhân ngành Tài Chính – Ngân Hàng trường ĐH Ngân Hàng, TP.HCM – Chuyên ngành Thị Trường Chứng Khoán

Chứng chỉ DL TESOL của Thầy Cố Vấn, GS.TS. Lee.

Chứng chỉ loại Xuất Sắc Tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính – Ngân Hàng trường ĐH Ngân Hàng, TP.HCM.

Chứng nhận GV Học Vụ xuất sắc nhất hệ thống Premier

Chứng chỉ MC Chuyên nghiệp năm 2012

TOEIC 915

IELTS Speaking 8.5

Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại các trường Anh Ngữ từ năm 2011:

Trường Ngoại Ngữ Không Gian (Outerspace Language School)

Giảng viên và Điều giải viên (Facilitator) chương trình chứng chỉ TESOL của Đại Học Westcliff, Hoa Kỳ

Cố vấn cao cấp chương trình Transfer Liên Trường Ngoại Ngữ

Trên 9 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh. (Trên 12,000 giờ giảng dạy)

Hiện là giáo viên tại trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School).

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)