Cô Đinh Thị Hồng Vương

Thạc sỹ TESOL (MA TESOL) trường ĐH Westcliff (Westcliff University, Irvine, CA, USA)

Cử nhân ngành Kinh Tế – Xuất Nhập Khẩu trường ĐH Ngoại Thương, TP.HCM – Chuyên ngành Xuất Nhập Khẩu

IELTS Reading 9.0

Chứng chỉ CPE loại Giỏi của ĐH Irvine, Hoa Kỳ

Chứng chỉ ESC loại Giỏi của ĐH Irvine, Hoa Kỳ

Chứng chỉ TESOL loại Giỏi của ĐH Irvine, Hoa Kỳ

Chứng chỉ DL TESOL của Thầy Cố Vấn, GS.TS. Lee

Chứng chỉ MC Chuyên nghiệp Liên trường Ngoại Ngữ TPHCM năm 2010

Chứng chỉ Giáo Viên Văn – Thể – Mỹ toàn diện Liên trường Ngoại Ngữ TPHCM

Trên 14 năm kinh nghiệm Giảng dạy Tiếng Anh tại các trường Anh Ngữ nổi tiếng TPHCM từ năm 2006 như:

+ Trường Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế ISC Leecam (International School for Communication)

+ Trường Ngoại Ngữ Không Gian (Outerspace Language School)

+ Giảng viên và Điều giải viên (Facilitator) chương trình chứng chỉ TESOL và MA TESOL của Đại Học Westcliff, Hoa Kỳ

+ Cố vấn cao cấp chương trình Transfer Liên Trường Ngoại Ngữ TP HCM

+ Hiện là giáo viên tại trường Anh Ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)

Hãy đăng ký ngay!

Để được học tiếng Anh cao cấp với đội ngũ giáo viên ngoại hạng tại Anh ngữ Thượng Đỉnh (Premier Language School)