HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

(VỀ VIỆC: ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ (VUS) KHÔNG PHẢI LÀ PHÂN HIỆU CỦA ANH NGỮ THƯỢNG ĐỈNH – PREMIER)

Thân gửi Học viên!

Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) đang sử dụng danh xưng “PREMIER ENGLISH” để quảng cáo và giảng dạy, việc làm này đã gây ra sự nhầm lẫn, mơ hồ cho học viên. Vì vậy, Trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier (The Premier Language School) đưa ra thông báo này khẳng định rằng:

1. Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) không phải là phân hiệu của Trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier.

2. Chương trình “PREMIER ENGLISH” của Trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier, đã được sử dụng gần 20 năm và nổi tiếng đã huấn luyện hàng ngàn học viên thành công trong việc sử dụng tiếng Anh cao cấp.

3. Chương trình “PREMIER ENGLISH” chỉ được giảng dạy tại trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier mà thôi. Ngoài ra, chương trình “PREMIER ENGLISH” được trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier cho phép là chương trình chuyển tiếp của nhiều trường Anh văn nổi tiếng khác trong TP.HCM. Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) chưa bao giờ được quyền dạy chương trình “PREMIER ENGLISH” của Trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier cả.

Trân trọng thông báo!

Giám đốc chương trình
“PREMIER ENGLISH”
(Đã ký)
Nguyễn Thu Trúc

Anh ngữ Thượng Đỉnh PREMIER
Hiệu trưởng
(Đã ký)
Trần Thị Ngọc Tuyết

CC:

– Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
– Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Quận Tân Bình
– Toàn thể Học Viên Trường Anh ngữ Thượng Đỉnh – Premier và các cơ sở Anh Văn HVM